Rekord SI przedsiębiorstwem Fair Play

22 listopad 2018

 

16 listopada 2018 roku w hali warszawskiego Expo XXI odbyła się Wielka Gala Finałowa XXI edycji programu "Przedsiębiorstwa Fair Play". Rekord SI otrzymał po raz dziewiętnasty Certyfikat Jakości Biznesu "Przedsiębiorstwa Fair Play", który w imieniu firmy odebrał dyrektor Tomasz Borecki. 

Program „Przedsiębiorstwo Fair Play” od 1998 roku wzmacnia wizerunek polskich przedsiębiorstw oraz pomaga zdobyć zaufanie klientów, partnerów biznesowych i społeczności lokalnej. W tegorocznej edycji o certyfikat ubiegało się niemal 300 firm z całej Polski. Kapituła programu potwierdziła rzetelność i wiarygodność 280 z nich, przyznając im jednocześnie tytuł i certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2018. 

Przedsiębiorstwo Fair Play” to firma przestrzegająca przepisów prawa oraz przyjętych norm społecznych, uczciwie wywiązująca się z podjętych zobowiązań, wykazująca szacunek wobec partnerów biznesowych, stosująca zasady uczciwej konkurencji i przejrzystości informacji, biorąca odpowiedzialność za pracowników, środowisko naturalne i społeczność lokalną. Takie wartości promuje Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” – niezależny instytut badawczy, który we współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą organizuje Program „Przedsiębiorstwo Fair Play”.

Rekord SI, oprócz dziewiętnastu Certyfikatów Jakości Biznesu zdobył do tej pory cztery nagrody główne w programie, a prezes Janusza Szymura został wyróżniony tytułem „Ambasador Fair Play w Biznesie”.

Zdjęcia: http://przedsiebiorstwo.fairplay.pl/galeria-zdjec-gala-2018,3,2,12,slaskie.html