Zaproszenie na II edycję Forum Finansów

08 październik 2021

Szanowni Państwo,

Mam zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w II edycji Forum Finansów - konferencji organizowanej przez firmę REKORD SI. w dniu 21 października 2021 r. /czwartek/

Do udziału w spotkaniu zapraszamy Skarbników Gmin oraz osoby odpowiedzialne za obsługę finansów Gminy.

Konferencja będzie - wzorem ubiegłej edycji - okazją do przedstawienia kierunków rozbudowy pakietu finansowo-budżetowego oraz podsumowania zmian, które zostały w nim dokonane w ostatnich dwóch latach.

W trakcie konferencji poruszymy następujące zagadnienia:

  • budżet zadaniowy (BZ) (aplikacja do obsługi budżetu zadaniowego, ustalenie struktury BZ, definiowanie zadań, działań; określanie mierników i ryzyk; analiza zarządcza)
  • WPF (program do planowania i prowadzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej; przygotowanie i analiza załącznika nr 1 do WPF (tabela WPF) z uwzględnieniem źródeł danych, sposobów przeliczania, metod analizy; przygotowanie załącznika nr 2 do WPF (wykaz przedsięwzięć) )
  • nowa aplikacja BUDŻET2 (nowa wersja programu do analizy budżetu; spójne podejście do parametrów i słowników w aplikacjach budżetowych; struktura organizacyjna JST a struktura obiegu dokumentów budżetowych w aplikacjach przeglądarkowych służących do obsługi budżetu JST)
  • Ratusz24 (nowa koncepcja publikacji budżetu)
  • Budżet 2022 (zmiany w klasyfikacji budżetowej – wpływ na projektowanie i rozliczanie budżetu roku 2022.)

Tradycyjnie przewidujemy możliwość przedstawienia przez użytkowników doświadczeń wynikających z dotychczasowych wdrożeń oraz wzięcia udziału w panelu dyskusyjnym.

Janusz Szymura
PREZES ZARZĄDU

Szczegóły organizacyjne i formularz szkoleniowy dostępne na stronie: https://szkolenia.rekord.com.pl/eventdetail/48/-/konferencja-skarbnikow