Medal Europejski po raz dziesiąty dla Rekordu SI

20 października 2022 roku Rekord SI po raz dziesiąty otrzymał Medal Europejski. Tym razem kapituła nagrody wyróżniła naszą firmę za program eDokument EZD.SKO, który pozwala kompleksowo zarządzać pracą samorządowego kolegium odwoławczego.  

System eDokument EZD.SKO jest rozwiązaniem usprawniającym pracę i komunikację całej jednostki (biuro, zarząd, orzecznicy). Dla pracowników biur SKO jest podstawowym narzędziem pozwalającym na elektroniczne procedowanie spraw i dokumentów (ewidencja, tworzenie, skanowanie, dekretowanie, podpisywanie podpisem elektronicznym wprost w systemie, wysyłka, operacje grupowe, archiwum) planowanie i przypisywanie spraw na wokandy oraz tworzenie wymaganych raportów i statystyk. Na ten moment system eDokument EZD.SKO został wdrożony w 10 Kolegiach Odwoławczych. Z systemu korzystają: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie, Szczecinie, Radomiu, Bielsku-Białej, Kielcach, Koninie, Zamościu, Nowym Sączu, Tarnowie, Łomży, Słupsku. 

W imieniu firmy nagrodę odebrał Wojciech Kinczel, specjalista ds. handlowych.

Medal Europejski to przedsięwzięcie organizowane przez Business Centre Club pod honorowym patronatem Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w Brukseli. Medal Europejski jest niekomercyjnym, ogólnopolskim przedsięwzięciem promującym ideę Unii Europejskiej w środowisku przedsiębiorców. Wyróżniane są wyroby i usługi, które swoim standardem nie odbiegają od poziomu europejskiego. 

Do tej pory REKORD SI otrzymał już dziewięć Medali Europejskich:

  • za program REKORD.PPK, który pozwala kompleksowo zarządzać zarówno obsługą ewidencyjną uczestników programu, jak również transmisją dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych do towarzystw funduszy inwestycyjnych (2021),
  • za Techniczne Przygotowanie Produkcji (TPP 2.0). Jest to moduł będący częścią pakietu REKORD.ERP, zintegrowany z narzędziami CAD/PDM. Znajduje zastosowanie w optymalizacji procesów biznesowych, projektowaniu konstrukcji i technologii wytwarzania w przedsiębiorstwach produkcyjnych (2018 rok),
  • za program Odpady Komunalne - autorskie, innowacyjne rozwiązanie informatyczne, które wspomaga samorządy w zakresie gospodarki odpadami (2013 rok),
  • system eDokument, który umożliwia zarządzanie korespondencją, sprawami i dokumentami własnymi zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem w sprawie instrukcji kancelaryjnej (2012 rok),
  • e-urząd - system, który umożliwia udostępnianie informacji publicznych z danych strukturalnych (2011 rok),
  • portal analityczny LIDER, czyli rozwiązanie technologiczne z obszaru Business Intelligence pozwalające na prezentowanie oraz analizę dowolnych danych znajdujących się w bazie systemu Ratusz. Podstawowym wyróżnikiem tego programu jest wykorzystanie przeglądarki internetowej jako narzędzia do przeglądania danych (2010 rok),
  • usługi wdrożeniowe systemów informatycznych wspomagających zarządzanie (2006 rok),
  • zintegrowany pakiet systemów do zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym REKORD.ERP (2002 rok),
  • zintegrowany pakiet systemów do zarządzania gminą RATUSZ (2001 rok).