Zaczynamy wdrożenie we Wrześni

10 stycznia 2023 r. podpisana została umowa z Gminą Września na realizację zamówienia na: „Zakup zintegrowanych systemów zarządzania gminą z wdrożeniem elektronicznych usług publicznych w ramach zakupionej platformy (portalu) e-urząd”. Września to miasto położone w województwie wielkopolskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Września i powiatu wrzesińskiego. Położone nad rzeką Wrześnicą, liczy około 30 tys. mieszkańców.

W spotkaniu inicjującym projekt ze strony Gminy Września udział wzięli Burmistrz Miasta i Gminy Tomasz Kałużny, Sekretarz Joanna Andrzejak i Kierownik projektu Jacek Frąckowiak. Ze strony Rekordu SI obecni byli Prezes Janusz Szymura i Dyrektor Biura Projektów Maksymilian Hałas.

Zakres postępowania obejmuje:

  • systemy podatkowe
  • system zarządzania gospodarką odpadami
  • system zarządzania opłatami lokalnymi
  • system finansowo-księgowy
  • Kadry i Płace
  • eDokument
  • platforma e-urząd
  • e-usługi wraz z aplikacją mobilną
  • migracja danych i prace wdrożeniowo-szkoleniowe

Wraz z podpisaniem umowy z firmą Rekord SI rozpoczęliśmy realizację dużego projektu, którego celem jest usprawnienie codziennej pracy. Wykorzystywane przez wiele lat dotychczasowe systemy stały się anachronicznymi rozwiązaniami.

- W najbliższym czasie czeka nas swego rodzaju rewolucja informatyczna. Zmiany w tym zakresie dotyczyć będą w zasadzie wszystkich sfer funkcjonowania urzędu. Celem jest oczywiście racjonalizacja pracy oraz zyskanie nowych możliwości w zakresie np. generowania różnorodnych zestawień, informacji. Co niezwykle ważne zyskają także mieszkańcy. W ramach planowanej do uruchomienia platformy e-Urząd będą mogli więcej spraw załatwić bez wychodzenia z domu.  Wiążemy duże nadzieje i oczekiwania względem tego projektu. Mamy nadzieję, że jego realizacja przebiegnie sprawnie, bo jest to duże wyzwanie techniczne, organizacyjne. Jednak bez podjęcia tego wyzwania, dalsze, sprawne funkcjonowanie urzędu byłoby niezwykle trudne - mówi Joanna Andrzejak, sekretarz Urzędu Miasta i Gminy Września.

- Cieszę się, istotne miasto z Wielkopolski staje się naszym kolejnym klientem. Termin wdrożenia to 7 miesięcy, co budzi pewne obawy po obu stronach. Ratusz to system rozbudowany, więc prace nad przeniesieniem danych potrwają. Myślę jednak, że determinacja ze strony władz miasta (burmistrz sekretarz, skarbnik) i pracowników, a także zespołu wdrożeniowego Rekordu SI, są gwarancją powodzenia tego projektu – mówi Prezes Janusz Szymura.

Zamówienie jest częścią projektu pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Września” realizowanego przez Gminę Września w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO) na lata 2014-2020: Oś Priorytetowa 2: „Społeczeństwo informacyjne” Działanie 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałanie 2.1.1. Wartość umowy to 1.352.000 zł netto (1.662.960 zł brutto).