Budżet RB

Budżet RB umożliwia dwustronną elektroniczną wymianę informacji w zakresie sprawozdań budżetowych i finansowych pomiędzy jednostką budżetową sporządzającą sprawozdanie, a organem to sprawozdanie przyjmującym.

Program może pracować w samodzielnym środowisku, niezależnie od systemów Budżet oraz FK, bądź w ścisłej współpracy z wymienionymi modułami, dzięki czemu możliwa jest pełna automatyzacja obiegu dokumentów sprawozdawczości budżetowej i finansowej - zarówno w układzie klasyfikacji budżetowej jak i układu zadaniowego budżetu.

Wybrane funkcjonalności:
  • generowanie planu budżetowego w systemie budżet i jego elektroniczna transmisja w postaci pliku do jednostki budżetowej

  • odczyt planu w jednostce

  • możliwość wypełnienia kompletnych sprawozdań budżetowych i finansowych

  • możliwość przygotowania kompletnych sprawozdań budżetowych i finansowych automatycznie w oparciu o zapisy na kontach księgowych z systemu FK

  • weryfikacja poprawności danych na sprawozdaniach w układzie miesięcznym i kwartalnym

  • wydruki sprawozdań zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami

  • wysyłanie sprawozdań w formie elektronicznej do Zarządu Gminy (Budżet REKORD)

  • identyfikacja sprawozdań umożliwiająca weryfikację zgodności danych na wydruku z wersją elektroniczną

  • filtry danych umożliwiające analizę i wydruk sprawozdania częściowego

  • możliwość eksportu sprawozdań jednostkowych do programu SJO Bestia