Wyposażenie

Przeznaczeniem programu Pozostałe Środki Trwałe jest prowadzenie pełnej ewidencji środków o wartości poniżej 3500 zł
Wybrane funkcjonalności:
  • prowadzenie jednolitej kartoteki wyposażenia zapewniającej unikalność numerów inwentarzowych

  • możliwość transmisji danych z systemu gospodarki materiałowej

  • definiowanie przez Użytkownika dokumentów księgowych dotyczących obrotu wyposażeniem

  • prowadzenie kartoteki w podziale na dowolne rodzaje ewidencji np. ilościowej, ilościowo – wartościowej, wartościowej

  • możliwość przeszacowania wyposażenia

  • drukowanie etykiet dla środków zawierających numer ewidencyjny i kod kreskowy

  • sporządzanie arkuszy inwentaryzacyjnych w oparciu o spis z natury. Możliwość przeprowadzania inwentaryzacji

  • możliwość dokumentacyjnej zmiany lokalizacji

  • możliwość wydruków do pliku XLS i PDF

  • inwentaryzacja środków trwałych, również przy użyciu czytników kodów kreskowych i terminali