Kasa

Program Kasa służy do wspomagania pracy w urzędach miejskich i gminnych, w których przyjmowane są wpłaty i dokonywane są wypłaty.
Wybrane funkcjonalności:
  • możliwość obsługi wielu kas i kasjerów

  • rejestracja wpłat dla poszczególnych tytułów płatności w oddzielnych rejestrach kasowych

  • możliwość podglądu wszystkich zobowiązań klienta z informacją, w jakim podsystemie są ewidencjonowane i jaka jest wysokość odsetek, kosztów upomnienia, opłaty prolongacyjnej

  • prowadzenie wszelkich rozliczeń kasowych z równoczesną ich automatyczną dekretacją

  • sporządzanie raportów kasowych z bieżącą kontrolą salda kasowego

  • wystawianie dowolnych dokumentów kasowych typu KP, KW i itp.

  • współpraca z programami podatkowymi umożliwiająca przyjęcie w kasie wpłaty przygotowanej w księgowości podatkowej lub przyjęcie wpłaty z odsetkami bezpośrednio w kasie

  • możliwość zdefiniowanie własnych dokumentów kasowych, ich wyglądu i sposobu drukowania

  • wydruk raportu kasowego w układzie szczegółowym, lub w układzie sum na poszczególnych tytułach wpłat

  • zamknięcie uzgodnionego raportu kasowego i otwarcia nowego