Budżet

Program Budżet dedykowany jest Skarbnikom i pracownikom wydziałów Budżetowych. Pozwala kontrolować wykonanie budżetu zarówno w układzie klasyfikacji budżetowej, jak i tzw. układu zadaniowego - w oparciu o dokumenty planu i jednostkowe sprawozdania budżetowe. Program umożliwia także przygotowywanie sprawozdań zbiorczych do Regionalnych Izb Obrachunkowych.
Wybrane funkcjonalności:
 • możliwość ewidencji danych wg klasyfikacji budżetowej oraz równolegle w tzw. układzie zadaniowym budżetu z zachowaniem zasady jednokrotnego wprowadzania dokumentów, z możliwością przypisywania wielu pozycji (paragrafów) klasyfikacji budżetowej do danego zadania

 • obsługa danych dla poszczególnych dysponentów budżetowych z możliwością ograniczenia lub wyłączenia dostępu do danych budżetowych określonych dysponentów dla poszczególnych użytkowników programu

 • tworzenie planu dochodów i wydatków dla poszczególnych dysponentów

 • możliwość ewidencji uchwał budżetowych w dokładności do grup paragrafów wg nowej ustawy o finansach publicznych

 • drukowanie uchwał jako załączników

 • ewidencja dokumentów planu budżetowego z dokładnością do paragrafów

 • eksport uchwał i dokumentów planu budżetowego do programu Bestia

 • wysyłanie planu w formie elektronicznej do podległych jednostek budżetowych

 • możliwość importu dokumentów zmieniających plan (decyzji kierowników) z programu FK eksploatowanego w jednostkach budżetowych

 • kartoteka miesięcznych sprawozdań jednostkowych z podległych jednostek budżetowych (m.in. RB-27S, RB-28S, RB-27ZZ, RB-50, RB-30S, RB-34S, RB-N, RB-Z, RB-WS, Bilans, Rachunek Zysków i Strat, Zestawienie Zmian Funduszu Jednostki)

 • wczytywanie sprawozdań jednostkowych w formie elektronicznej z systemów FK, Budżet RB, Bestia i innych

 • weryfikacja miesięczna i kwartalna wczytywanych sprawozdań

 • weryfikacja identyfikatora sprawozdania (zgodność z wersją papierową)

 • kontrola zgodności planu jednostki z planem wg uchwał

 • agregowanie sprawozdań jednostkowych i sporządzanie sprawozdań zbiorczych oraz przesyłanie ich w formie elektronicznej do RIO za pośrednictwem programu Bestia (m.in. RB-27S, RB-28S, RB-27ZZ, RB-50, RB-30S, RB-34S, RB-N, RB-Z, RB-WS, Bilans, Rachunek Zysków i Strat, Zestawienie Zmian Funduszu Jednostki)

 • możliwość przeglądania i grupowania danych na dowolnych poziomach struktury klasyfikacji budżetowej (dział - rozdział - paragraf - pozycja) lub na dowolnych poziomach struktury układu zadaniowego

 • przeglądanie kartoteki budżetowej według dowolnego, ustalanego przez użytkownika tabelarycznego sposobu prezentacji danych

 • możliwość przedstawienia w kartotece budżetowej bieżących podsumowań na wielu poziomach grupowania danych

 • filtry danych uwzględniające rodzaj finansowania, grupy dysponentów, klasyfikację oraz zadania budżetowe

 • tworzenie zestawień o dowolnej dokładności

 • obsługa archiwum z lat poprzednich

 • prezentacja danych, wg stanu na dowolny dzień roku kalendarzowego

 • tworzenie różnorodnych zestawień

 • eksport danych i zestawień do arkuszy kalkulacyjnych Excel oraz OpenOffice, współpraca z programem Moduł Analityczny