Magazyn

Program Gospodarka Magazynowa wspomaga kompleksową obsługę magazynu. Umożliwia ewidencję stanów oraz obrotów w układzie ilościowym, bądź ilościowo-wartościowym w rozbiciu na poszczególne magazyny oraz asortymenty. Pozwala na definiowanie dowolnych dokumentów związanych z obrotem magazynowym.

W zależności od przyjętej metody wyceny dokumentów rozchodowych (np. FIFO czy ceny średnioważone) stany magazynowe pamiętane są z odpowiednią do tej metody dokładnością. Dane z poprzednich okresów obliczeniowych dostępne są bezpośrednio z programu bez potrzeby korzystania z kopii archiwalnych. Dzięki wielu parametrom istnieje możliwość dużego spersonalizowania i dostosowania systemu do potrzeb użytkownika. Program wspomaga też dokonywanie okresowych spisów z natury i ich rozliczania, a liczne zestawienia dają pełną bieżącą informację o gospodarce materiałami.

Wybrane funkcjonalności:
 • możliwość definiowania dowolnej liczby magazynów

 • prowadzenie katalogu indeksów materiałowych (indeks do 32 znaków o dowolnej strukturze deklarowanej przez użytkownika)

 • możliwość definiowania dokumentów obrotu magazynowego

 • możliwość podpowiadania kolejnego numeru dowodu w układzie rocznym z podziałem na magazyny lub bez podziału

 • miesięczny układ pracy

 • szybkie i wygodne wprowadzanie danych dotyczących dwóch kolejnych okresów obliczeniowych bez potrzeby zamykania poprzedniego miesiąca

 • prowadzenie wyceny dokumentów rozchodowych zgodnej z obowiązującymi przepisami dotyczących gospodarki magazynowej (np. FIFO, ceny średnioważone)

 • obrót ewidencjonowanymi materiałami za pomocą właściwych dowodów (PZ, RW, ZW, WZ itp.), co pozwala na spełnienie wszystkich kryteriów formalnych obowiązujących przy prowadzeniu księgowości materiałowej (system prowadzi dzienniki w układzie chronologicznym)

 • dokumenty obrotowe GM korzystają z bogatego systemu podpowiedzi wg definiowalnych słowników

 • możliwość przypisywania użytkownikom różnych uprawnień, dzięki czemu wystawianie dokumentów rozchodowych może odbywać się dwuetapowo na zasadzie zatwierdzania wcześniej wystawionych dyspozycji

 • możliwość przeglądania stanów magazynowych z różną dokładnością

 • wbudowany moduł inwentaryzacji ułatwia dokonywanie okresowych spisów z natury i ich rozliczanie

 • współpraca z systemem Finansowo-Księgowym – tylko na konta księgowe, bez danych budżetowych

 • możliwość generowania różnych zestawień, w tym wydań z magazynu z dokładnością do "Wydziałów" czy Klasyfikacji Budżetowych