Faktura

Wybrane funkcjonalności:
 • wystawianie faktur VAT oraz rachunków uproszczonych

 • wystawianie faktur i rachunków korygujących

 • możliwość wystawiania paragonów

 • wystawianie faktur eksportowych, (ceny towarów podane w dowolnych walutach)

 • automatyczne naliczanie odpowiedniego % podatku VAT przy wystawianiu faktur i rachunków uproszczonych

 • bieżąca kontrola naliczonego podatku VAT

 • kompletna informacja dotycząca faktury i rachunku uproszczonego (numer, data, pełna informacja o kontrahencie sposób i termin zapłaty, % podatku, terminy płatności, wartość faktury, wielkość naliczonego podatku itp.)

 • emisja faktur i rachunków uproszczonych z możliwością podglądu przed wydrukiem

 • tworzenie przez użytkownika faktury o żądanej szacie graficznej i zawierającej wybrane dane zmienne

 • prowadzenie kartoteki zawierającej kompletne dane dotyczące klientów m.in. numer identyfikacji podatkowej NIP, daty ważności zezwoleń, podział klientów wg dowolnych kryteriów

 • tworzenie dowolnych zestawień dotyczących wystawionych faktur, sprzedanych towarów i współpracujących kontrahentów

 • tworzenie dokumentów sprzedaży (faktur, rachunków) na podstawie zapisów w programach Dzierżawy/Umowy dochodowe

 • współpraca z drukarkami i kasami fiskalnymi

 • możliwość tworzenia przez użytkownika dowolnych tekstów z możliwościom wykorzystania ich przy wystawianiu faktury

 • łatwość i prostota wprowadzania danych

 • ograniczenie dostępu do niektórych funkcji systemu w zależności od uprawnień poszczególnych operatorów

 • współpraca z programem księgowym Rejestr opłat (faktury od wpłat i salda, przesyłanie analitycznych informacji o VAT)