Przekształcenia

Program Przekształcenia umożliwia przeniesienie umów z modułu Użytkowania Wieczystego do ewidencji przekształceń i realizację zadań zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Księgowość prowadzona jest przy pomocy programu Rejestr opłat.
Wybrane funkcjonalności:
 • automatyzacja procesu przenoszenia umów między ewidencjami

 • generowanie przypisów za pierwszy rok przekształcenia z terminem nietypowym

 • generowanie należności długoterminowych

 • obliczenie opłat jednorazowych z uwzględnieniem ulg dla JST i SP

 • obsługa sprzedaży z zachowaniem historii gruntów

 • możliwość wydzielania udziału w gruncie po wyodrębnieniu lokalu

 • obsługa naliczania VAT (w górę i w dół)

 • drukowanie zawiadomień

 • drukowanie zaświadczeń

 • tworzenie różnorodnych zestawień na podstawie wprowadzonych danych

 • możliwość generowania sprawozdań do Excela