eAkcyza

System eAkcyza2 to następca oferowanego od 2009 systemu eAkcyza. Został stworzony przy użyciu najnowocześniejszej technologii, współpracuje z nowymi usługami naszego autorstwa. Projektując system od nowa uwzględniliśmy sygnały płynące od użytkowników systemu eAkcyza. System posiada te same funkcjonalności co jego poprzednik a ponadto uproszczony został proces wprowadzania wniosków i faktur do wniosków.
Dodaliśmy możliwość zatwierdzania wniosków (wnioski niezatwierdzone to wnioski oznaczone jako niekompletne) oraz zbiorczego generowania i drukowania decyzji. Utworzyliśmy nowy widok „Zwroty” pozwalający na przeglądania decyzji z perspektywy Wnioskodawcy i danego roku, pokazujący stan wykorzystania przysługującego wnioskodawcy limitu w obu transzach danego roku.
Wybrane funkcjonalności:
 • ewidencja wniosków i wnioskodawców

 • powiązanie z programem POSESJA-podatek od nieruchomości, rolny i leśny osób fiz. w zakresie gospodarstw rolnych

 • możliwość wprowadzenia dodatkowych danych wnioskodawcy (współwłaścicieli)

 • wprowadzenie stawki zwrotu podatku akcyzowego

 • wprowadzanie danych o fakturach wnioskodawcy

 • generowanie decyzji i sum do wypłaty

 • wyszukiwanie wnioskodawców według różnych kryteriów

 • wydruk decyzji, postanowień, wezwań i innych

 • możliwość wystawiania korekt, przeglądania decyzji archiwalnych, kontroli wniosków

 • tworzenie zestawień wniosków i wypłat (bank, kasa)

 • sprawozdania – okresowe/roczne rozliczenia dotacji i sprawozdanie rzeczowo-finansowe

 • wniosek wójta/burmistrza o przekazanie dotacji gminie