Zajęcie Pasa Drogowego

Program Zajęcie Pasa Drogowego służy do wspomagania pracy w wydziałach urzędów miejskich i gminnych w zakresie przyjmowania wniosków i wydawania decyzji na zajęcie pasa drogi.
Wybrane funkcjonalności:
  • gromadzenie wniosków i wydawanie decyzji na zajęcie pasa drogi związane z handlem obwoźnym, kioskami, umieszczaniem reklam, awariami, remontami, umieszczaniem infrastruktury w drodze

  • możliwość nanoszenia informacji o podziale prac na etapy oraz informacji o opłacie dla dwóch płatników (oddzielna opłata w ramach jednej decyzji na zajęcie pasa i umieszczenie urządzenia)

  • wprowadzanie danych dotyczących opłaty corocznej (tzw. decyzje wieloletnie) oraz doliczanie kar

  • słowniki stawek rozdzielone są dla poszczególnych typów dróg: gminnych, powiatowych, wojewódzkich, krajowych

  • ewidencjonowanie decyzji dla opłat podlegających opodatkowaniu VAT

  • obsługa decyzji zmieniających, które generują odpis lub przypis powiązany z przypisem podstawowym (księgowanie wpłat i windykacja wykonywana jest w programie Rejestr Opłat)

  • drukowanie decyzji oraz zestawień według różnych kryteriów