Wieczyste Użytkowanie

Program Użytkowanie Wieczyste umożliwia obsługę umów użytkowania wieczystego i trwałego zarządu, jak również uproszczoną obsługę sprzedaży i przekształceń gruntów. W oparciu o informacje zebrane i wyliczone w programie, księgowość prowadzona jest przy pomocy programu Rejestr opłat.
Wybrane funkcjonalności:
  • obsługa umów użytkowania wieczystego

  • możliwość prowadzenia umów w ścisłym powiązaniu z danymi pochodzącymi z EGB

  • obsługa naliczania VAT (w górę i w dół)

  • wprowadzanie informacji dotyczących użytkowników z możliwością wykorzystywania informacji z Ewidencji ludności

  • prowadzenie historii zmian użytkowników wieczystych w jednostce rejestrowej

  • prowadzenie historii zmian na działkach

  • obsługa podwyżki stopniowanej

  • drukowanie zawiadomień

  • tworzenie różnorodnych zestawień na podstawie wprowadzonych danych

  • możliwość generowania sprawozdań do Excela