Kasa Dochodowa

Program Kasa Dochodowa służy do wspomagania pracy w urzędach miejskich i gminnych, w których przyjmowane są wpłaty i dokonywane są wypłaty. Ze względu na specyficzny rodzaj dokonywanych operacji gotówkowych, program posiada niezbędne mechanizmy eliminujące możliwość niekontrolowanego obrotu walorami pieniężnymi.

Naczelna zasada przyjęta przez autorów systemu to ścisłe ewidencjonowanie każdego zapisu wprowadzanego do systemu. Wystawiane dokumenty są dowodami ścisłego zarachowania. Dodatkowo, niemożliwe jest korygowanie zapisów w zamkniętych raportach kasowych. Również zestawienia generowane przez system spełniają wymogi stawiane podobnym dokumentom przy „ręcznym” prowadzeniu kasy.

Współpraca z programami podatkowymi umożliwiająca przyjęcie w kasie wpłaty przygotowanej w księgowości podatkowej lub przyjęcie wpłaty z odsetkami bezpośrednio w kasie.

Wybrane funkcjonalności:
  • możliwość obsługi wielu kas i kasjerów

  • rejestracja wpłat dla poszczególnych tytułów płatności w oddzielnych rejestrach kasowych

  • możliwość podglądu wszystkich zobowiązań klienta z informacją, w jakim podsystemie są ewidencjonowane i jaka jest wysokość odsetek, kosztów upomnienia, opłaty prolongacyjnej

  • prowadzenie wszelkich rozliczeń kasowych z równoczesną automatyczną dekretacją

  • sporządzanie raportów kasowych z bieżącą kontrolą salda kasowego

  • wystawianie dowolnych dokumentów kasowych typu KP, KW i itp.