Dyspozycja kasowa

Program wspomaga pracę urzędów, w których przyjmowane są wpłaty i wypłaty, eliminując niekontrolowany obrót walorami pieniężnymi.
Wybrane funkcjonalności:
  • wydawanie dyspozycji dla kasy dotyczącej wpłaty lub wypłaty

  • emitowanie odpowiednich dowodów kasowych typu KP, K103, KW itp.

  • sporządzanie zestawień na podstawie wydanych dyspozycji i wpłat/wypłat zrealizowanych przez kasę

  • współpraca z programami dochodowymi pakietu Ratusz

  • całościowy podgląd w zobowiązania klienta powstałe w systemach dochodowych pracujących w urzędzie