Rex

Jeden z modułów funkcjonujący dawniej jako system podatkowy obecnie jako opłata wprowadzona uchwałą rady gminy. Program umożliwia obliczenie opłaty od posiadania psa i księgowanie wpłat podatników w tym zakresie.
Wybrane funkcjonalności:
  • ewidencja płatników i posiadanych przez nich psów

  • informacje o wprowadzonych wcześniej stawkach opłaty

  • księgowanie sald początkowych podatników (BO) oraz ich zaległych i bieżących wpłat z automatycznym rozbiciem na należność główną i odsetki

  • tworzenie różnorodnych zestawień ułatwiających uzgadnianie zaksięgowanych wpłat, obrazujących stan kart kontowych podatników itp.

  • druk decyzji określających zaległości, upomnień, zawiadomień itp.

  • obsługa płatności masowych