Wyciągi bankowe

System służy do komunikacji z systemami bankowymi w zakresie obsługi płatności masowych oraz importu wyciągów wpłat z terminali płatniczych. Współpracuje z programami pakietu Ratusz. W systemie istnieje możliwość sporządzania zestawień na podstawie wpłat przyjętych/zaksięgowanych w systemach dziedzinowych.
Wybrane funkcjonalności:
  • kartoteka wyciągów z zapisem historii operacji dokonywanych na wyciągach (wprowadzanie, zatwierdzanie)

  • współpraca z programami bankowymi w zakresie elektronicznej emisji i poboru danych

  • współpraca z modułem Finanse – automatyczne dekretowanie dokumentów księgowych (wyciągów bankowych)