Pojazd

Jeden z modułów w systemie PODATKI. Służy do obsługi podatku od środków transportowych – (pojazdy powyżej 3,5 tony).
Wybrane funkcjonalności:
 • wprowadzanie danych o podatnikach – osobach fizycznych, prawnych i nieposiadających osobowości prawnej z wykorzystaniem słowników miejscowości i ulic, słownika kontrahentów oraz informacji z Ewidencji ludności

 • wprowadzanie danych o pojazdach na podstawie deklaracji DT-1 i załączników DT1/A z możliwością weryfikacji kwot podatku wpisanych przez podatnika z kwotami wynikającymi z uchwały rady

 • generowanie indywidualnych kont bankowych i wysyłanie odpowiednich zawiadomień do podatników

 • księgowanie zaległych i bieżących wpłat z automatyczną podpowiedzią należności głównej, odsetek, kosztów upomnienia i opłaty prolongacyjnej z zachowaniem księgowania na najdawniejszą zaległość lub na podstawie dyspozycji wpłaty

 • możliwość potwierdzania decyzji na poziomie odbiorcy

 • prowadzenie ewidencji korespondencji w tym wezwań, postanowień o wszczęciu postępowania, decyzji określających zobowiązanie podatkowe, upomnień oraz tytułów wykonawczych oraz ich drukowania

 • możliwość przesyłania not do systemu FK za pomocą oddzielnego modułu

 • automatyczne wykonanie sprawozdań RB-27 oraz sprawozdań RBN na podstawie zapisów księgowych

 • współpraca z systemem Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców w zakresie porównania ewidencji oraz jej uzupełniania

 • współpraca z kasą podatkową z opcjonalnym zastosowaniem kodów kreskowych do identyfikacji wpłacającego

 • współpraca z kasą obsługującą karty płatnicze (w opcji obsługi kart płatniczych)

 • współpraca z czytnikami kodów kreskowych (w opcji kodów kreskowych)

 • współpraca z modułem eDokument – istnieje możliwość wczytywania do systemu deklaracji i załączników złożonych przez podatnika za pomocą platformy ePuap oraz SEKAP