Finanse (FK)

Zarządzanie finansami

System Finansowo-Księgowy jest wszechstronnym narzędziem umożliwiającym prowadzenie rachunkowości finansowej oraz wspomagającym rachunkowość zarządczą. W oparciu o zdefiniowane przez użytkownika oddziały i rejestry księgowe, plan kont oraz inne parametry system umożliwia gromadzenie danych, ich przetwarzanie oraz przeglądanie w postaci różnorodnych raportów i zestawień.

fk rekord.erp

Pełna kontrola i ochrona danych

Program zapewnia pełną kontrolę należności i zobowiązań wynikających z zarejestrowanych transakcji. Trzystopniowy proces zatwierdzania dokumentów oraz system definiowania uprawnień do poszczególnych rejestrów i oddziałów chronią przed dokonaniem niepożądanych zmian w obrotach.

Podstawowa funkcjonalność:

  • pełna zgodność z obowiązującymi przepisami prawnymi w zakresie zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych, finansów publicznych, podatku od towarów i usług;
  • ewidencja pozabilansowa;
  • rejestr podatku VAT - naliczonego i należnego z podziałem wg rodzaju i stawek VAT;
  • automatyczne dekretowanie danych pochodzących z systemów dziedzinowych; np. środki trwałe, wyposażenie, płace;
  • prowadzenie dzienników cząstkowych;
  • moduł rozrachunków z kontrahentami, w tym windykacja należności wraz z zapewnieniem odpowiedniej korespondencji: uzgadnianie sald, wezwania do zapłaty, noty odsetkowe;
  • prowadzenie kartoteki przelewów, współpraca z dowolnym programem bankowym w zakresie elektronicznej emisji danych, możliwość uzyskiwania wydruków na oryginalnych formularzach;
  • narzędzia weryfikacji poprawności wprowadzanych obrotów celem ujmowania w dziennikach tylko zapisów sprawdzonych;
  • pełen dostęp do danych archiwalnych - zarówno w ramach bieżącego roku obliczeniowego, jak i lat ubiegłych;
  • obsługa rozliczeń w walutach.

Masz jakieś pytania? Nie wahaj sie ich zadać!