Środki Trwałe

System umożliwia prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych. Dostarcza koniecznych informacji o stanie majątkowym przedsiębiorstwa.

Pozwala on na rejestrowanie wszystkich operacji gospodarczych w przedsiębiorstwie, które dotyczą środków trwałych. System ma możliwość przekazywania danych do Systemu Finansowo - Księgowego.

środki trwałe Rekord.ERP

Podstawowa funkcjonalność:

  • założenie (wprowadzenie BO) i aktualizacja Kartoteki Środków Trwałych;
  • bieżąca ewidencja zdefiniowanych przez użytkownika dokumentów przychodowo - rozchodowych oraz ich pełna kontrola formalna;
  • prowadzenie ewidencji w układzie: PODATKOWA; BILANSOWA, INNA (np. NSKUP);
  • automatyczne tworzenie dekretów do systemu finansowo - księgowego;
  • księga inwentarzowa;
  • sporządzanie planu amortyzacji;
  • funkcja inwentaryzacji, zarówno drogą spisu z natury, jak i weryfikacji;
  • wielokrotne przetwarzanie obrotów miesięcznych, które ułatwia korektę błędnie wprowadzonych danych;
  • uzyskanie szeregu zestawień.

Masz jakieś pytania? Nie wahaj sie ich zadać!