Kasa

Program Kasa Wydatkowa służy do wspomagania pracy w przedsiębiorstwach, w których dokonywane są wypłaty np. rozliczenia delegacji.

Program posiada niezbędne mechanizmy eliminujące możliwość niekontrolowanego obrotu walorami pieniężnymi. Najważniejszą zasadą programu jest ścisłe ewidencjonowanie każdego zapisu wprowadzanego do systemu. Wystawiane dokumenty są dowodami ścisłego zarachowania. Dodatkowo, niemożliwe jest korygowanie zapisów w zamkniętych raportach kasowych. Zestawienia generowane przez system spełniają wymogi stawiane podobnym dokumentom przy „ręcznym” prowadzeniu kasy.

kasa rekord.erp

Podstawowa funkcjonalność:

 • tworzenie danych zawierających informacje o wpłacającym, pobierającym, bankach i numerach kont bankowych w celu sporządzania dowodów wpłat nadwyżki kasowej;
 • wprowadzanie informacji o rodzaju operacji kasowych pozwalających na odpowiednie poklasyfikowanie dochodów, kosztów, wydatków;
 • prowadzenie dowolnej liczby kas;
 • prowadzenie wszelkich rozliczeń kasowych z równoczesną automatyczną dekretacją i wpisem wstępnym do ksiąg rachunkowych;
 • sporządzanie dokumentów kasowych KP i KW;
 • definiowanie własnych dokumentów kasowych, ich wyglądu, sposobu drukowania;
 • prowadzenie ewidencji tych dokumentów oraz dokumentów KP i KW;
 • drukowanie dokumentów kasowych z wymaganą liczbą kopii;
 • ustalanie typów dowodów, dla których następuje naliczenie odsetek od kwoty podstawowej i ustalonej daty;
 • tworzenie raportów kasowych z bieżącą kontrolą salda oraz ich ewidencjonowanie i wydruk (wydruk raportu kasowego w załączniku);
 • tworzenie własnych zestawień wg dowolnych warunków.

Masz jakieś pytania? Nie wahaj sie ich zadać!