Wyposażenie

System umożliwia prowadzenie ewidencji środków trwałych niskocennych, zarówno w układzie ilościowym, jak i ilościowo - wartościowym.

Dostarcza koniecznych informacji o stanie majątkowym przedsiębiorstwa. Opiera się na unikalnym numerze inwentarzowym, a sposób podpowiadania kolejnych można dowolnie definiować.

wyposażenie rekord.erp

Podstawowa funkcjonalność:

  • duża elastyczność, umożliwiająca dopasowanie do specyfiki danej firmy czy instytucji;
  • bieżąca ewidencja zdefiniowanych przez użytkownika dokumentów: przychodowych, rozchodowych, zmian lokalizacji;
  • pozwala na grupowanie składników według: TYPÓW wyposażenia (budowany przez użytkownika odpowiednik klasyfikacji rodzajowej ST), WYDZIAŁÓW, POMIESZCZEŃ, OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH;
  • funkcja wspomagająca inwentaryzację;
  • możliwość szybkiego uzyskiwania dowolnych zestawień przez wybór kolumn i filtrowanie.

Masz jakieś pytania? Nie wahaj sie ich zadać!