Koszty

System umożliwia szczegółowe rozliczenie kosztów kalkulacyjnych rejestrowanych w ramach systemu Rekord.ERP.

Pozwala on, za pomocą zdefiniowanych algorytmów i z uwzględnieniem dowolnych kluczy podziałowych na rozliczenie kosztów bezpośrednich i pośrednich. Wynik tych rozliczeń w formie szczegółowej lub zagregowanej jest zapisywany w systemie Finansowo-Księgowym (F-K).

koszty rekord.erp

Podstawowa funkcjonalność:

  • Rozliczanie kosztów zaewidencjonowanych w ciągu miesiąca obliczeniowego w systemie Finansowo-Księgowym;
  • Przenoszenie na zlecenia produkcyjne kosztów pooerednich i obliczanie kosztów ogółem na podstawie podanych formuł i określonych kluczy podziałowych;
  • Ustalanie wysokooeci robót w toku na koniec miesiąca;
  • Obliczanie wartości produkcji zdanej (wykonanej) do magazynu wyrobów gotowych;
  • Ścisłe powiązanie z systemem F-K jako źródłem danych do procesów obliczeniowych;
  • Współpraca z systemem Magazyn - wycena dowodów PW.

Masz jakieś pytania? Nie wahaj sie ich zadać!