Moduł Analityczny

Moduł Analityczny pozwala na uzyskanie kompleksowej wiedzy o stanie finansowym przedsiębiorstwa. Ocena stanu finansów jest niezbędnym elementem pozwalającym określić efektywność gospodarczą i decyzje finansowe podejmowane w danej firmie.

Elementy analizy finansowej w tym module realizowane są poprzez umożliwienie użytkownikowi definiowania dowolnych zestawień, sprawozdań i analiz. Wszystkie zdefiniowane przez użytkownika wydawnictwa czerpią dane z zapisów księgowych dokonywanych w systemie FK.

moduł analityczny rekord.erp

Podstawowa funkcjonalność:

  • prostota i łatwość budowania zestawień, analiz i sprawozdań;
  • możliwość analizowania bieżących danych finansowych przedsiębiorstwa;
  • pobieranie danych on-line z systemu Fk;
  • brak ograniczeń co do ilości budowanych zestawień, analiz i sprawozdań;
  • niezależność przygotowanego zestawu danych od ich graficznej prezentacji;
  • prezentacja i dalsza obróbka przygotowanego zestawu danych w arkuszu kalkulacyjnym Excel.

Masz jakieś pytania? Nie wahaj sie ich zadać!